WAITAHA

Waitaha e, Waitaha e,..Kia ata whakatere i te waka nei kei pariparia e te tai, ka monenehu te kura...W hakamarotia atu ano, ka whakahoki mai ki te kapu whakapipi...Ka mate kainga tahi, ka ora kainga rua!

Kia whai koutou ki te whakawairangi i tu hangaia i te haroharo o te rangi.
E kimi ana au i nga kanohi o Tawhaki kei runga o Maui kei raro.
Kaore ko au ko Tawhaki, ko Maui ranei, kua ngaro i Te Whare o Waitaha

No reira, nga putake maunga, nga maunga whakahirahira, 
nga ariki tapu i whakamau ai i te mana a Te Wai Pounamu,
nga ariki kei roto i te kopu o Te Rakihautu,
ara ake ra, ara ake ra, maranga mai!

Ka tirohia nga whatu kura o te rangi, 
ka hotu tonu ake te ngakau ki te Hotu-o-te-ihi-rangi.
Ka kitea nga take i mua i te aroaro o te iwi.

No reira nga whatu kura tukua mai te ihi, te wehi, 
te mana, te tapu no te urunga tapu o te matauranga o
nga mea katoa.

Tuhia te kei o tenei waka whakahirahira kei runga, 
kei raro kia tere ai te ihu o te waka i Te
Whare Hukahuka o Tangaroa hei
whakatau ai i te parekura,
Ko Whakamarama!

E Tane, Haea te awa, Puta i tua,
Puta i waho i te pakiaka o te rakau
O maere nuku, O maere raki,
O maere o te mara whenua.
I ruka Tane, I raro Tane, 
Te Raki ihi o Tane, Pakupaku o Tane
Nohoanga o te ariki
Hoatu tenei waka ki uta e!
Uira ki te Mahaanui a Maui
Ko te Ao
Takata!

E nga uri a Raki raua ko Poharua o Te Po,
ara ko Te Hau o Te Ope Ruaraki me Te Hau o Te Ope o Patunuioaio,
kawea he korero,
tu mai te ihi, tu mai te wehiwehi e A hei aha ra?

Kia whakamarama ai te tirohanga a nga hua i whakairotia ai te waka pounamu
ki uta ki tai.
Tu ake ra toku poupou whakairo i te poho o toku maunga e!

ENTERENTER